PROFESIJOS PASIRINKIMO IR KARJEROS GALIMYBĖMIS JUMS GALI PADĖTI IR SUTEIKTI INFORMACIJĄ

Ugdymo karjerai mokytoja – Vilija Perminienė.

PASTABA: dėl konsultacijų ir kitais rūpimais klausimais kreiptis individualiai, rašyti el. dienyne arba el. paštu vilijap@gmail.com

Konsultacijos vyksta 52 kabinete (IIIa.)
antradieniais   12:45–14:45 val.


Kreipkis, jeigu: 

 • nori geriau pažinti save (interesus, vertybes, gebėjimus, stipriąsias puses ir t.t.);
 • nori geriau susipažinti su pasirinkta profesine sritimi;
 • turi minčių, naujų idėjų ir pasiūlymų.

Mokiniams teikiamos individualios konsultacijos, kuriose:

 • padedama išsiaiškinti karjeros planavimo žingsnius;
 • atliekami testai, kurie leidžia geriau pažinti save, išsiaiškinti savo stipriąsias bei silpnąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą;
 • padedama išsiaiškinti profesinį kryptingumą;
 • informuojama, kur galima mokytis norimos specialybės;
 • teikiama naujausia informacija apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas (aukštojo, profesinio mokslo) bei supažindinama su studijų mokymo programomis;
 • supažindinama su bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias universitetines ir neuniversitetines mokyklas taisyklėmis;
 • informuojama, kokius mokomuosius dalykus pasirinkti norint stoti į pasirinktą studijų sritį, specialybę;
 • mokoma, kaip pildyti prašymą, stojant į mokyklas bendrojo priėmimo metu;
 • padeda rasti reikalingą informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje;
 • individualiai konsultuoja tėvus ir mokinius įvairiais karjeros klausimais (susitarus iš anksto).

 Klasių vadovams:

 • siūlo klasės valandėlių temas, supažindina su metodine ugdymo karjerai medžiaga;
 • organizuoja įvairias karjeros veiklas;
 • konsultuoja įvairiais klausimais ugdymo karjerai tema.

NAUDINGOS NUORODOS