Papilės Simono Daukanto gimnazija


Vadovo ataskaitos


Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo (vidaus audito) ataskaitos


 Gimnazijos tvarkos


 Darbo taryba

Darbo tarybos sudėtis:
Kristina Pigulevičienė (darbo tarybos pirmininkė);
Kristina Stankuvienė (sekretorė);
Ilona Dimavičiūtė;

 Nuostatai


Saugos ir sveikatos instrukcijos


Mokinio taisyklės


Moksleivių saugos instrukcijos