Dėmesio, dėmesio!

Iš anksto svarbią žinią liepė skelbt karalius. Vasario 24 d. jo rūmuose didžiulis balius. Laimingi bus nesigailės, kurie į jį patekt galės!  į mūsų gimnazijos abiturientus ir mokytojus kreipėsi karaliaus pasiuntinys, lydimas dviejų karžygių (III gimn.kl. moksleiviai) iškilmingai kviesdamas į šimtadienį.

1