Dar ne taip seniai paskutinio skambučio aidas išlydėjo dvyliktokus. Šiandien savo klasės duris užvėrė ir 4a klasės mokiniai, kurie atsisveikinimo proga kartu su savo mokytoja Alma Juzumiene pastatė spektaklį „Tumsius, Dumsius ir Jaunylis“.

Nuotaikingas, pilnas sąmojo ir išminties spektaklis pasirodė įdomus ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Po spektaklio klasės tėvelių ir mokytojų širdis graudeno daina „Pasakų šaly“ ir keturių metų vaizdai, kuriuose buvo matyti, kaip vaikai per tuos metus paaugo.

  Gimnazijos direktorius Ramūnas Perminas  pasidžiaugė vaikų „baigiamuoju darbu“ ir, spausdamas kiekvienam dešinę, įteikė pradinio išsilavinimo pažymėjimą. Direktoriaus pavaduotoja, o taip pat ir būsimoji penktokų auklėtoja Gražina Karvelienė ketvirtokams įteikė po naudingą dovanėlę – perskaitytų knygų užrašus.

  Taigi, ketvirtokai tarė ačiū savo mokytojoms ir visiems, kas prisidėjo prie šios keturių metų kelionės.  Padėkojo ir išėjo į vasarą, kad pailsėję ir paaugę vėl visi susitiktų.