APIE UGDYMO ORGANIZAVIMĄ


ANKSTYVOJI INTERVENCIJA


PREVENCIJA

Tėvų linija„Tėvų linijos“ internetinė nuoroda:  TĖVŲ LINIJA

Vaiko gerovės komisijos narių, atsakingų už patyčių prevencijos ir intervencijos koordinavimą, sąrašas ir kontaktinė informacija:

  1. Vilija Perminienė             vilijap@gmail.com
  2. Kristina Pigulevičienė      kristutex@gmail.com
  3. Audronė Šiurkuvienė       audrone.siurkuviene@gmail.com
  4. Roma Lupeikienė            rama.lupeike@gmail.com