Nuo kovo 30 d. ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Kregždutė” ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas vyks nuotoliniu būdu.

KAIP TAI VYKS?

  • Pirmadieniais el. dienyne ,,Mūsų darželis” tėveliams pateikiamas visos savaitės veiklų planas, papildomos užduotys, rekomenduojamos nuorodos.
  • Užduotys, skirtos vaikams, bus siunčiamos elektroniniu būdu, užduočių paketai perduodami individualiai susitarus su grupės auklėtoju.
  • Logopedas ugdytiniams veda individualias pratybas vaizdo konferencijų programa.
  • Mokytojai su tėvais bendrauja elektroniniu paštu, elektroninio dienyno pranešimais, telefonu, Messenger bei vaizdo konferencijų programa „Zoom“.
  • Priešmokyklinės grupės vaikams nemokamas maitinimas (maisto paketai) bus pristatomi į sutartas vietas.

Išsamesnę informaciją teikia grupių auklėtojai ir skyriaus vadovas.