Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Kregždutė“ ir šiais mokslo metais dalyvavo „Sveikatiados“  projekte. Tai ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa, kuri suteikia vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.
Džiaugiamės, kad ne vien vaikai, bet ir visa darželio bendruomenė įsijungė į šią veiklą.