Vyriausybė šiandien (2020-11-11) nusprendė, kad pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas ugdomiems vaikams, vyresniems nei 6 metai, ugdymo proceso metu neprivaloma dėvėti nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių.

Visiems kitiems mokiniams, studentams išlieka reikalavimas dėvėti veido kaukes per pamokas ar lankant neformaliojo švietimo veiklas. Sprendimas per ugdymo procesą dėvėti kaukes priimtas rekomendavus epidemiologams. Kaukių gali nedėvėti asmenys, kurie negali dėvėti jų dėl sveikatos, tokiu atveju jie turėtų naudoti veido skydelį. Švietimo įstaigoms taip pat išlieka visi kiti reikalavimai maksimaliai riboti kontaktus, laikytis atstumų, vėdinti, dezinfekuoti patalpas, paviršius ir kt.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO –VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO SPRENDIMAI: