2019-ųjų metų kovo 21-ąją svetingoje Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje vyko Šiaulių apskrities rusų kalbos raiškiojo skaitymo konkursas, skirtas Pasaulinei poezijos dienai paminėti. Kiekviena apskrities ugdymo įstaiga į šį konkursą galėjo siųsti  4 geriausius 7-12 klasių rusų poezijos skaitovus. Papilės Simono Daukanto gimnazijai atstovavo abiturientė Deimantė Pociūtė, I klasės gimnazistė Austėja Raudonaitytė, 8b klasės mokinė Akvilė Prišmontaitė ir 7b klasės mokinė Austėja Nociūtė.

  Net neprasidėjus konkursui, malonia nuotaika buvo apdovanota Austėja Raudonatitytė, kurią net iš praėjusių metų konkurso iškart atpažino ir prisiminė (netgi jos skaitytą kūrinį) šio renginio  organizatoriai. Rusų poeziją skaitė mokiniai, atvykę iš įvairiausių Šiaulių apskrities bendrojo ugdymo įstaigų – turintys tiek lietuviško, tiek rusiško ar kitos tautybės kraujo. Austėja Nociūtė skaitė Michailo Tanyčiaus eilėraštį „Kai mano draugai su manimi“, Akvilė Prišmontaitė deklamavo Sergejaus Michalkovo kūrinį „Skyrybos ženklai“, Deimantė Pociūtė pristatė Silvos Kaputikian eiles  „Didžiulę meilę mes nešame“ ir susilaukė absoliutaus nugalėtojo abituriento Mindaugo pagyrimo, o Austėja Raudonaitytė, savo lyriškai jautriu skaitymu pavergusi visą salę, deklamavo Boriso Sluckio „Žirgai vandenyne“. Dar kompetentingai komisijai tebeposėdžiaujant, visos mūsų mergaitės buvo apipiltos  sveikinimais, pagyrimo žodžiais, kuriuos išsakė rusų tautybės (o tai labai svarbu) Šiaulių gimnazijų mokytojai. Žavėjosi abiejų Austėjų puikiu tarimu, turinio perteikimu, jausmingumu, Akvilės išraiškingumu, taisyklinga tartimi, Deimantės subtilumu. Padėkos raštais ir prisiminimo suvenyrais buvo apdovanotos visos mergaitės, o didžiausias džiaugsmas užliejo, išgirdus, kad savo amžiaus grupėje Akvilė Prišmontaitė užėmė II- ąją , o Austėja Nociūtė – I-ąją vietą.

  Laimėjimu tikrai verta džiaugtis ir didžiuotis, nes kaimiškos vietovės mokiniui nugalėti apskrities užsienio kalbos raiškiojo skaitymo konkurse, kur vos ne ketvirtadalis dalyvių atvyksta iš šeimų, kur rusų kalba jiems gimtoji, yra tikrai nelengva. Juo labiau, kad tokiems konkursams ar olimpiadoms pasiruošti gimnazijoje nėra skiriama atskiro užsiėmimo ar laiko.

              mokytoja Genovaitė Pundziuvienė