Gruodžio 11 d. organizuojami rinkimai į Papilės Simono Daukanto gimnazijos darbo tarybą. Darbo tarybą sudaro trys nariai. Kandidatus į gimnazijos darbo tarybą siūlyti ir kandidatuoti į darbo tarybą gali visi gimnazijos ir ikimokyklinio skyriaus „Kregždutė“ darbuotojai turintys bent trijų nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su darbdaviu. Kandidatais negali būti rinkiminės komisijos nariai. Kiekvienas darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą raštu kreipdamasis į rinkimų komisija ir pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į darbo taryba. Darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos turi teisę pasiūlyti ne mažiau kaip tris rinkimų teisę turinčius darbuotojus kandidatais į darbo tarybos narius, iš kurių išrinktu bus laikomas daugiausia darbuotojų balsų gavęs kandidatas.

Kandidatai į gimnazijos darbo tarybą registruojami iki lapkričio 25 d.

Pažymas prašymams registruoti kandidatais į darbo tarybą ir sutikimams būti kandidatais teikia gimnazijos raštinė ir rinkimų komisijos pirmininkas Regimantas Daunys.