Papilės Šv. Juozapo bažnyčioje spalio 26–ąją aukotos Šv. mišios už S.Daukantą. Buvo nusilenkta didžiam S.Daukantui ir padėta gėlių prie paminklo. Nuo pusiaudienio iškilmingas renginys persikėlė į Papilės kultūros namus. Susirinkusius pirmiausia pasveikino Akmenės rajono savivaldybės meras V.Mitrofanovas, kuris įteikė padėkos raštus pedagogėms R. Liachauskienei ir D.Karvelytei už jaunimo tautinės dvasios puoselėjimą kuriant S.Daukanto nuopelnus aukštinančius projektus. Telšių vyskupas K.Kėvalas taip pat pasveikino žiūrovus, o S.Daukantą pavadino tautos patriarchu. Prof. dr. Deimantas Karvelis įtaigiai perteikė pranešimą „Tikėjimas – tautos ateitis Simono Daukanto darbuose“, pabrėždamas, jog S.Daukantas yra savotiškas tiltas tarp praeities ir dabartinės Lietuvos. Žiūrovai aktyviai dalyvavo įsijungdami į nuotaikingą Kretingos progimnazijos vaizdelį „Ką jaunose dienose įgysi, tuomi ir senatvėje džiaugsies“. Istorikė Vida Girininkienė komentavo Simono Daukanto epochą per laiko prizmę, pristatė parodą „Simonui Daukantui 225. Laikas ir asmenybė“. Renginį užbaigė jaudinanti Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos teatralizuota lietuvių kalbos ir istorijos pamoka „Dvylika juodvarnių, apie Daukantą lakstančių“. Papilės Simono Daukanto gimnazijos direktorius R.Perminas ir jo pavaduotoja G.Karvelienė visus, pakilusius į sceną, apdovanojo gėlėmis.