Siekdami  formuoti sveikatą palaikančią aplinką, subūrėme gimnazijos bendruomenę bendram projektui. Turėdami tikslą skatinti ir palaikyti fizinį Papilės Simono Daukanto gimnazijos bendruomenės aktyvumą (dalyvavo pagal amžiaus grupes: 0-14 metų – 16; 14-29 – 107 ; nuo 30 – 33; iš viso 302 dalyviai: iš jų: merginų (moterų) skaičius – 161, vaikinų (vyrų) skaičius – 141.), stiprinti ugdytinių sveikatą, tenkinant svarbiausius judėjimo, fizinio ir psichinio saugumo bei bendravimo poreikius per sportinę veiklą gimnazijos erdvėje (pirmo aukšto koridoriuje) įrengta aktyvaus poilsio zona. Projekte dalyvavo kviestiniai asmenys: „zumbos“ trenerė I. Akulavičienė, buvusi Papilės Simono Daukanto gimnazijos fizinio ugdymo mokytoja B. Daunienė, sporto klubo „Grizliai“ vadovas V. Sungaila, L.ir E. Dainiai. Džiugu, jog Lietuvos šaulių sąjunga gen. P. Plechavičiaus 6 šaulių rinktinė teikė pagalbą organizuojant spartakiadą, organizavo rungtis.

    Pradinio ugdymo mokiniai pertraukų metu turi galimybę aktyviai leisti laiką. Gimnazijoje buvo organizuota spartakiada „Kartu 2022“, kurioje dalyvavo visa Papilės Simono Daukanto bendruomenė. Į aktyvias veiklas prisijungė ir mokinių tėveliai. Spartakiados metu buvo galima dalyvauti imtynių programoje, išbandyti savo jėgas linksmosiose estafetėse, šaudymo rungtyse bei šokti „zumbą“. Kiekvienas spartakiados dalyvis galėjo patenkinti savo sportinius poreikius. Gimnazijos pedagogų bendruomenei buvo organizuoti plaukimo užsiėmimai baseine, kur mokytojai, padedami trenerio, buvo supažindinti su mankštos vandenyje nauda. Spartakiados organizavimas gimnazijoje taps tradiciniu, nes dauguma bendruomenės narių pritarė, kad sportuoti kartu yra įdomiau.

    Sudarytos sąlygos sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui. Įsigytas bekontaktis termometras su stovu ir dozatoriumi dezinfekciniam rankų skysčiui. Bekontaktis termometras pastatytas pirmo aukšto vestibiulyje. Įsigijus šią  priemonę,  mokiniams ir darbuotojams primenama apie būtinybę dezinfekuoti rankas ir, pajutus peršalimo simptomus, matuoti temperatūrą. Taip sumažiname galimybę užsikrėsti infekcinėmis ligomis.

     Įgyvendinome pagrindinį tikslą – subūrėme gimnazijos bendruomenę formuojant sveikatą palaikančią aplinką. Gimnazijoje suformuota didesnė sportinių būrelių pasiūla. Bendruomenės nariai savo kasdieniame gyvenime taiko sveikos gyvensenos įgūdžius, toliau tęsia dalyvavimą fizinėje veikloje.