ES fondų investicijų logo

    Papilės Simono Daukanto gimnazijai iš projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, projekto kodas Nr. 09.1-CPVA-V-704-02-0001, skirta mokymo priemonėms 4398,35 eurų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

  • 1-4 klasių mokinių mokymo priemonėms  skirta 2666,84 eurų
  • 5-8 klasių mokinių mokymo priemonėms 1731,51 eurų.

Projekto metu gimnazija buvo aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių bei įrangos komplektais atskirai 1-4 kl. ir 5-8 kl.

1+++

 

+++


Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ ( Nr.09.2.1-ESFA-V-726-04-0001