2019-ųjų metų gegužės 12-ąją Papilės Šv. Juozapo bažnyčioje vyko vaikų, jaunuolių – esamų ir buvusių Papilės Simono Daukanto gimnazijos mokinių – Pirmosios Šv. Komunijos šventė. Tą dieną dangus ir likimas atsiuntė gražų, saulėtą ir pavasariškai šiltą orą, tarsi pritardamas šių jaunųjų katalikų sprendimui priimti dar vieną Dievo meilės dovaną žmogui. Malonu, kad į Šv. Mišias, kurias aukojo  klebonas Rimvydas Marozas, pasimelsti už priimančius šį Sakramentą atėjo ne tik tėvai, seneliai, bet ir morališkai palaikantys bei padedantys šventiškiau įamžinti šią dieną šv. Aloyzo kuopos ateitininkai, artimieji, mokytojai, kiti parapijos bendruomenės  tikintieji. Dievo žodį gegužės 12-osios šv. Mišiose skaitė ne tik ateitininkė Austėja Raudonaitytė, bet ir Pirmąją Šv. Komuniją priimanti Saulė Puzaraitė. Prasminga, kad atnašas prie Viešpaties altoriaus nešė sakramentą priimantieji, jų mamos. Daugelį parapijiečių sugraudino akimirkos, kai tėveliai laimino savo vaikus, linkėdami jiems stiprybės tikėjimo kelyje. O pabaigoje – sveikinimai, dovanos ir  bendras džiaugsmas.

  Atrodo, nedidelė, negausi savo dalyviais, kukli, bet šilta, nuoširdi ir labai prasminga ši diena tiek visos Papilės šv. Juozapo parapijos, tiek Simono Daukanto gimnazijos bendruomenės, tiek kiekvienos tikinčiųjų šeimos, o ypač – kiekvieno jauno kataliko, tą dieną priėmusio Pirmąją Šv. Komuniją , širdyje ir gyvenime.

 

Mokytoja Genovaitė Pundziuvienė,

padėjusi šiems jaunuoliams pasiruošti priimti Pirmąją Šv. Komuniją