2020-ųjų metų birželio 21-ąją Papilės Šv. Juozapo bažnyčioje 15 vaikų ir jaunuolių priėmė Pirmąją Šventąją Komuniją. Šv. Mišias aukojo Papilės klebonas  Rimvydas Marozas ir į gimtinės bažnyčią šiam sekmadieniui grįžęs buvęs mūsų gimnazijos mokinys kunigas Kęstutis Vainorius iš Gargždų. Šiai šventei Papilės bažnyčią papuošė gimnazijos  floristikos būrelio vadovė Angelė Buinienė, giedojo, Dievo žodį skaitė bei visaip prie šventės organizavimo prisidėjo ateitininkai – tiek  jaunučiai ir mokiniai, tiek SAS  ir ASS atstovai. Priėmusius Šventąją Komuniją laimino tėvai, sveikino artimieji, draugai, mokytojai ir visa Papilės parapijos tikinčiųjų bendruomenė, tą dieną susirinkusi Šv. Juozapo bažnyčioje.

  Genovaitė Pundziuvienė, Papilės Simono Daukanto gimnazijos   mokytoja, ruošusi kandidatus Pirmai Šv. Komunijai, Šv. Aloyzo ateitininkų kuopos globėja