Padėkos vakaras pradėtas svečių – Seimo nario V.Ąžuolo padėjėjos J.Žilienės, Akmenės raj. savivaldybės Administracijos direktorės pavaduotojo A.Pekausko – sveikinimais. Garbingos GILIŲ nominacijos skirtos metų mokiniui Neilui Beniušiui, mokytojams G.Pundziuvienei, R.Dauniui ir R.Liachauskienei, E.Zaveckienei, mokinių tarybos pirmininkei V.Gustytei, kiemsargei B.Paniuškienei, meistrui J.Stasiuliui. Jas garbingai įteikė gimnazijos direktorius R.Perminas. Padėkota  pradinių klasių mokinukams,  tėveliams J.ir A.Raudonaičiams,  J.ir R.Kiršiams, A.Statkui, Dž.Balčienei, K.Pigulevičienei, A.Jankaitienei, S.Alejūnaitei. O kur dar gausus olimpiadininkų, sportininkų būrys. Direktoriaus pavaduotoja G.Karvelienė įteikė padėkas už mokslo pasiekimus U.Andriuškaitei, U.Jašmontaitei, S.Puzaraitei, U.Statkutei, J.Jašmontaitei, P.Andriuškaitei, N.Kondrašovai, A.Prišmontaitei, A.Nociūtei, V.Liaukšaitei, M.Miniotaitei, G.Eikytei, Ž.Dapšiui, D.Gauronskiui. Padėka skirta ir komandai, dalyvavusiai protų kovose „Nepamiršk parašiuto“, mokiniams, dalyvavusiems Europos egzamine. Gerų žodžių ir padėkų tiek, kad net neįmanoma išvardinti. Vakaro programą paįvairino darželinukų dainos, šokiai, „Liepelės“ pašmaikštavimai ir galų gale mokytojų atlikta daina „Vaikystės šviesa“…