Baigėsi mokyklų edukacinių erdvių konkursas, skirtas geriausiai savo edukacines erdves kuriančiai ir naudojančiai mokyklai 2020 metais išrinkti. Konkursą inicijavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

    Konkursas vyko dviem etapais – I etapas – savivaldybių lygmeniu ir II etapas – nacionaliniu lygmeniu.

    Pirmojo etapo vertinimo komisijos, kurią sudarė Akmenės r. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas D. Rekis, šio skyriaus vyriausioji specialistė N. Mockuvienė, savivaldybės vyriausioji gydytoja D. Sketrė bei savivaldybės ekologas S. Vilkas, sprendimu buvome pripažinti nugalėtojais ir patekome į antrąjį etapą.

    Liepos 16 d. Nacionalinė vertinimo komisija, vietose apžiūrėjusi II konkurso etapui pateiktas geriausiai tvarkomas mokyklų edukacines erdves, vadovaudamasi Mokyklų edukacinių erdvių konkurso vertinimo kriterijais, išrinko mokyklas-nugalėtojas. Tarp jų ir mes, Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Kregždutė”.

Džiaugiamės ir didžiuojamės.

,,Kregždutės“ inf.