2019 m. lapkričio 14 d. Papilės Simono Daukanto gimnazijoje buvo vykdoma patyriminė veikla 2a, 2b klasių mokiniams. Užsiėmimų metu mokiniai buvo skatinami savarankiškai, pagal pateiktas instrukcijas atlikti užduotis. Paklausus apie veiklos metu patirtus įspūdžius, daugelis mokinių atsakė, jog įspūdžiai yra puikūs.

Pradinio ugdymo mokytojos A. Raustienė ir J. Tupikienė