Lapkričio 29 d. su II klasės gimnazistais vykome į Žemaitijos nacionalinį parką – Šaltojo karo muziejų Plateliuose, kur vyko įvadinė istorijos ciklo pamoka „Šaltasis karas pasaulyje“. Pamokos tikslas atskleisti šaltojo karo priežastis, suformuoti vaizdinius apie geopolitinę padėtį pasaulyje po Antrojo pasaulinio karo. Pamokos metu muziejuje mokiniai išsiaiškino šaltojo karo priežastis, sužinojo, kodėl laikotarpis nuo 1945 m. iki paskutinio dešimtmečio pradžios vadinamas Šaltuoju karu, įvardino ir apibūdino pagrindinius Šaltojo karo laikotarpius ir padarinius. Muziejuje šaltojo karo istorija pristatoma ant grindų, kur įrengta lako juosta: nuo 1945 m.,  šaltojo karo pradžios, čia pažymėti svarbiausi įvykiai ir datos bei karo pabaiga – 1987 metai.

    Gimnazistai susipažino su svarbiausia centrinės dalies patalpa – raketų paleidimo pultais. Būtent iš čia, sulaukus nurodymo iš Maskvos ir suvedus slaptus kodus, buvo galima paleisti bet kurią raketą. Jie aplankė radijo ryšių mazgą, iš kur buvo palaikomas ryšys su Maskva.  Buvusiame įgulos poilsio kambaryje apžiūrėjo dabar pristatomą politinę propagandą, kuri šaltojo karo metu buvo labai plačiai naudojama. Mokinių dėmesio sulaukė ryšininkų patalpa, kurioje jie atlikdavo labai svarbias funkcijas, nes karinis kompleksas niekada neišeidavo į eterį su jokiu pranešimu, siekiant išvengti demaskavimo. Energetikos skyriuj su elektrine, kurios išlikę tiktai rėmai, mokiniai pabandė užsidėti dujokaukes. Šiuo metu čia pristatoma civilinės gynybos eksponatai. Raketinio kuro talpykla ypač sudomino vaikinus (tuo metu ši patalpa buvo priskiriama prie ypač pavojingų). Jei kareiviams čia tekdavo ateiti, šie būdavo su dujokaukėmis, specialiais kostiumais, kad kuo mažiau pakliūtų nuodingų medžiagų. Grįždami jie turėjo praeiti pro specialiai įrengtus dušus ir nusiprausti specialiu skysčiu. Į pačią pavojingiausią vietą – šachtą, kur stovėjo raketa, įlipome pro siaurą naują angą. Apžiūrinėjant šachtą, ypač reikia saugoti savo smulkius daiktus, kad jie neįkristų į 30 metrų gylio duobę, nes išimti nėra jokių galimybių. Muziejaus ekspozicijoje mokiniai turėjo galimybę nuspausti raudoną mygtuką ant sienos, imituojantį branduolinį sprogimą, filmuke  parodomos pasekmės po sprogimo.

    Apibendrindami pamoką, pasidžiaugėme, kad nė viena raketa nebuvo paleista.

Istorijos mokytoja Kristina Puzarienė