Sunkumai žmones sutelkia ir skatina padėti vieni kitiems. Džiugu pranešti, kad mūsų bendruomenė nuotolinio mokymo(si) iššūkio metu sulaukė dovanos – dviejų planšečių, kuriomis naudosis socialiai remtinos šeimos. Dėkojame Valdemarui Pinskiui, UAB „Šeimos šaknis“ direktoriui, už dovaną. Esame tikri, jog tai ne tik pagalba. Vaikams duotas kelias į tikslą – tapti žmogumi. Moko poelgiai, pavyzdžiai. O žinios, kurios ateis per IT, yra įrankiai tikslo siekiui.

Gimnazijos direktorius