2020-03 mėn. gimnazija gavo  likusias 5-8 klasių „Mokyklų aprūpinimo gamtos ir technologijų mokslo priemones. Integruotos technologijų, matematikos, biologijos ir fizikos pamokos vyksta naujai įrengtoje kompiuterių  klasėje. Dalis priemonių randasi biologijos, dalis fizikos kabinetuose. Gimnazija džiaugiasi gautomis priemonėmis, mokiniai domisi integruotomis pamokomis, pagerėjo mokymo kokybė, atsirado didesnė motyvacija siekti mokslo žinių