Apdovanoti mokytojai

Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Tarptautinės mokytojų dienos proga paskelbė šešių nominacijų laureatus. Tarp jų apdovanojo „Švietimo pagalbos mokytoją“ KRISTINĄ PIGULEVIČIENĘ.

       Mero padėkos raštai įteikti vyresniajai anglų kalbos mokytojai SVETLANAI STRIPEIKIENEI.

       Taip pat apdovanoti projekto „Lyderių laikas 3“ „Patyriminis mokymas Akmenės rajone – kelias į sėkmę“ laureatai. Tarp jų  istorijos vyresnioji mokytoja KRISTINA PUZARIENĖ.

Sveikiname

3 mok


Mokytojau, aš ir vėl ateisiu visus žiedus iš sodo suskynus...
Kaip ateina diena iš padangių surinkus žvaigždes.

            Tądien visos gėlės ir šypsenos buvo skirtos tik jiems, Mokytojams. Kaip ir kasmet, abiturientai ir trečiokai gimnazistai bandė pedagogo profesiją „pasimatuoti“, t. y. pavadavo tikruosius mokytojus. O Aktų salėje laukė staigmena – pamoka „nulinukams“. Linksmino šokis „muzikinė dėžutė“. Daugiausiai emocijų, juoko sukėlė modernus spektakliukas „Ropė“. Ypač džiugu, kad į vaidinimą įsijungė Papilės seniūnas A.Vaičius. Vėliau jis pasveikino mokytojus su profesine švente. Prie sveikinimų prisijungė gimnazijos valgyklos kolektyvas, Mokinių taryba. Po to smagiai sušoktas šokis „Bitute pilkoji“, į kurį įjungti mokytojai ir gimnazistai, skaityti improvizuoti eilėraštukai. Mokytojai dieną pratęsė išvykdami į Panevėžį  žiūrėti spektaklį. Nuoširdžius padėkos žodžius norisi tarti visiems, prisidėjusiems prie šios šventės organizavimo, o ypač mokytojai G. Bičiušienei ir abiturientams, E. Zaveckienei, vairuotojui Sigitui.