Dar vienas rugsėjis pasibeldė į Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kregždutė“ duris.  Vieni, rankutėje stipriai spausdami rudeniu kvepiančių kardelių puokštę, nekantravo susitikti su per vasarą išsiilgtais draugais, kitiems – tai pirmoji diena darželyje.

  Darželis yra nedidelis, bet labai reikalingas Papilės ir aplinkinių kaimų vaikams ir jų tėvams. Šiemet čia suformuotos 5 grupės, bus ugdoma virš 80 vaikų. Džiaugiamės išreikštu tėvelių pasitikėjimu darbuotojų kolektyvu, kurio laukia didelis iššūkis – nenuvilti vaikų ir jų tėvelių, organizuoti jų veiklą taip, kad vaikams būtų ne tik linksma ir įdomu, bet kad jie įgytų kuo daugiau žinių ir įgūdžių.

  Šiemet ikimokyklinio ugdymo skyriaus  „Kregždutė“ vaikus ir jų tėvus pasitinka modernizuotas, šiuolaikiškas ir gražus pastatas. Pagerėjo sąlygos vaikams, čia dirbantiems pedagogams ir visam personalui. Akivaizdžius pasikeitimus pastebėjo ir džiaugėsi jais į darželį užsukę darželio mecenatai, gerbiami Laima ir Jonas Šalčiai, gyvenantys Jungtinėse Amerikos Valstijose, o šiuo metu atostogaujantys savo tėvelių gimtinėje Papilėje. Prieš ketverius metus užmegzti gražūs santykiai su jais tęsiasi iki šiol. Svečiai nuolat domisi darželio pokyčiais, dalyvauja šventėse, yra daugelio jų rėmėjai. Džiaugiamės, kad šiemet Mokslo metų pradžios šventėje dalyvavę svečiai patys įsitikino, kad čia yra gerų pokyčių, kad darželio estetinė aplinka kasmet gražėja ir turtėja, kuriamos naujos edukacinės erdvės.

  Malonius sveikinimo žodžius vaikams, jų tėveliams, mokytojams dovanojo švietimo padalinio vadovė Roma Lupeikienė, seniūno padėjėja Birutė Ungeitienė, klebonas Rimvydas Marozas.  Visiems linkėta sėkmės, susikaupimo ir gražių akimirkų darželyje.

  Vėliau darželinukai, kartu su tėveliais, mokytojais iškilminga eisena patraukė prie pirmojo lietuvių istoriko, tautosakos rinkėjo, rašytojo Simono Daukanto paminklo. Apjuosė paminklą gyva grandine, padėjo gėlių.

  Po gražių linkėjimų kiekvienas apgalvojome savo norus ir siekius, sudėliojome žingsnelius ir pradėjome kelionę. Tegul ji būna sėkminga, lai rugsėjo varpelis pažadina mumyse atradimo ir tobulėjimo džiaugsmą!

Švietimo padalinio (ikimokyklinio ugdymo skyriaus) vadovė Roma Lupeikienė