Kas suskaičiuos kiek valandų per savaitę dirba darželio pedagogai, kiek ir kokių darbų padaro? Iš tiesų jie dirba labai daug, tačiau jų didžioji darbo dalis lieka nematoma: pasiruošimas veikloms, priemonių gaminimas, bendravimas su tėvais, renginių, švenčių organizavimas, projektų rengimas, įgyvendinimas ir t.t. Todėl labai svarbu pedagogams neužsidaryti savyje, dalytis savo patirtimi, idėjomis, atradimais, sumanymais.

  Ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Kregždutė“ surengta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinių priemonių paroda, kurioje gausu  naudingų, kruopščiai savo rankomis pedagogų pagamintų mokymo priemonių. Logopedė M. Kazlauskienė stebino priemonių, skirtų specialiųjų poreikių mokinių ugdymui, gausa.

  Paroda galėjo pasidžiaugti ir idėjų pasisemti Akmenės rajono ikimokyklinių įstaigų pedagogai, dalyvavę mūsų skyriaus organizuotoje metodinėje dienoje.

Švietimo padalinio (skyriaus) vadovė Roma Lupeikienė