Vaiko patyrimo turtingumas priklauso nuo to, kokioje aplinkoje vaikai ugdosi. Papilės ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Kregždutė“ ugdymas vyksta pritaikant esamas ir kuriant naujas edukacines erdves. Tai daroma bendradarbiaujant  su vaikais, tėvais, auklėtojomis, kitais įstaigos darbuotojais, kviestiniais žmonėmis.

  Aptarus viziją, pageidavimus ir  apsvarsčius finansines galimybes, darželio kieme pradėta kurti nauja edukacinė erdvė ,,Vaikų sodelis“. Įsigijus vaismedžių  į pagalbą pasikvietėme nepailstantį aplinkos gražintoją, gamtos mylėtoją ir vaikų draugą Steponą Adomavičių, kuris vaikams papasakojo ir parodė kaip sodinami medeliai, kokių gėrybių sulauksime juos augindami. Su meile ir džiaugsmu vaikai atliko darbinį procesą, įsipareigojo vykdyti stebėseną ir priežiūrą bei laukti gausaus derliaus.

  Nuoširdžiai dėkojame gerbiamam Steponui Adomavičiui už gražų bendradarbiavimą ir pagalbą kuriant ir puoselėjant darželio aplinką.

Švietimo padalinio (skyriaus) vadovė R. Lupeikienė