Gegužės 9 dieną gimnazijos skaitykloje penktokai paminėjo spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną dalyvaudami viktorinoje „Kur aš apie tai skaičiau?“.

    Susiskirstę komandomis mokiniai varžėsi atlikdami įvairias užduotis. Pirmuosius taškus komandų atstovai „uždirbo“ raiškiai perskaitydami tekstą. Po to visa komanda drauge skaitė didesnį tekstą ir sprendė, iš kokios knygos ši ištrauka.

    Darniausiai mokiniai darbavosi „suklijuodami pabirusius veikėjus“ į jų knygeles.

    Paskutinėje užduotyje pagal nuorodas reikėjo atspėti „pasislėpusią rašytoją“.

    Labai greitai prabėgo viktorinai skirtas laikas. Suskaičiavus komandų surinktus taškus išaiškinti viktorinos nugalėtojai – tai Emos, Joresto, Emilijos, Vakario ir Roko komanda. Nugalėtojai apdovanoti diplomu ir saldžiais prizais.

    O aktyviausiai viktorinos pagalbininkei – klasės vadovei Kristinai – patikėtas pagrindinis klasės prizas už nuoširdų dalyvavimą.

Bibliotekininkė Eglė ir 5 klasės vadovė Kristina