SVARBI INFORMACIJA BŪSIMŲ PRIEŠMOKYKLINUKŲ TĖVAMS

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) jam sueina 6 metai. Šiemet tai bus visi vaikai, kurie gimę 2014 m.

Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas ir anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai.

Jeigu esate nusprendę 5 metų vaiką leisti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, tuomet 6 metų jis turės pradėti mokytis pirmoje klasėje. PERSIGALVOTI  ir GRĮŽTI iš priešmokyklinio ugdymo į ikimokyklinio ugdymo grupę negalėsite.

Prieš priimant sprendimą vaiką leisti ugdytis vienais metais anksčiau, tėvams (globėjams) siūloma kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą (PPT) dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Šių tarnybų rekomendacijas tėvai (globėjai) turi gauti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos. Susipažinę su išvadomis, sprendimą vaiką leisti ar neleisti ugdytis anksčiau priima tėvai (globėjai).

Jau dabar grupėse (,,Boružėlių“ ir ,,Žirniukų“) reikia užpildyti prašymo formą tėvams, kurių vaikai 2020-2021m.m. lankys priešmokyklinio ugdymo grupę ir bus ugdomi pagal priešmokyklinio programą.

Kviečiame kuo skubiau parašyti.

Švietimo padalinio (skyriaus) vadovė Roma Lupeikienė


VYKDOMAS PROJEKTAS

Mūsų darželyje vykdomas projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai Akmenės rajone“.

Pedagogai jau išklausė paskaitų ciklą „Emocinio intelekto svarba ir ryšys su pozityviuoju auklėjimu“.

Gerbiami tėveliai,

jei Jums reikia psichologo konsultacijos, patarimų, ar šiaip pasikalbėti, aptarti vaikų auklėjimo klausimus, susisiekite su Švietimo padalinio (skyriaus)  vadove R. Lupeikiene ir bus suderintas susitikimo su psichologu laikas.

pagalba-seimai


PRIĖMIMAS Į ĮSTAIGĄ

PRAŠYMŲ FORMOSPASLAUGŲ KAINORAŠTIS. MAITINIMAS


KITA AKTUALI INFORMACIJA


Penkių dienų savaitės valgiaraštis:

 

2proc parama

PARAMA

Kiekvienas nuolatinis Lietuvos gyventojas, sumokėjęs pajamų mokestį, gali suteikti paramą, nustatytą Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu Nr. IX-1007 ( su įstatymu galima susipažinti www.vmi.lt) .

Vadovaujantis šio įstatymo 34 str. VMI Lietuvos gyventojo prašymu, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, turi teisę pervesti Lietuvos įstaigoms ir organizacijoms pagal Labdaros ir paramos įstatymą iki 2 proc. pajamų mokesčio sumos, kurią gyventojas sumokėjo per kalendorinius metus. Paramą galima suteikti Lietuvoje įregistruotoms ir paramos gavėjo statusą turinčioms įstaigoms. Mūsų įstaiga turi tokį statusą ir paramą darželiui galima pervesti į sąskaitą Papilės vaikų darželio „Kregždutė“ labdaros ir paramos fondas.  Kodas: 300096231. Sąskaitos Nr. LT085011200014000436.

Labai greitas ir paprastas būdas pateikti 2 proc. mokesčio skyrimo paramos gavėjui deklaraciją – užpildyti ją internetu Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklapyje. Prieš tai turite būti deklaravę savo pajamas.

Nuoširdžiai dėkojame ikimokyklinio ugdymo skyriaus ,,Kregždutė“ ugdytinių tėveliams, darbuotojams, rėmėjams, kad kad pasinaudodami 2 proc. GPM paramos galimybe

  • 2018 metais (už 2017 m.) – skyrėte darželiui  584,89 eurus.
  • 2017 metais ( už 2016 m.)  – 756,88 eurus.

Lėšas naudojame racionaliai. Jūsų dėka mūsų teritoriją puošia stacionarus vėliavos stovas, įsigyti dviračio stovai, ugdymo priemonės, žaliuzės ir roletai, sėdmaišiai, baldai valgykloje.

Ačiū už Jūsų gerumą.Tuberkuliozė – išgydoma liga

Tbc_logo.svg

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje yra ryškus tuberkuliozės paūmėjimas, susipažinkite kaip save apsaugoti nuo šios ligos.

TBC1, TBC2, TBC3

logohttp://sveikatiada.lt/

http://www.pvc.lt/lt/component/content/article/2-be-kategorijos/399-tevu-linija

Daugiau apie „Tėvų liniją“ nuoroda internete: http://www.pvc.lt/lt/component/content/article/2-be-kategorijos/399-tevu-linija

upc_violet

https://www.upc.smm.lt/

svietimo gidashttps://svietimogidas.lt/

ikimokyklinis

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/naujienos