Ugdymas


Integruojamos programos:


Ikimokyklinio ugdymo skyriaus tvarkos


 Visuomenės sveikatos priežiūros dokumentai:


Darbuotojų ir vaikų veiksmai, kilus gaisrui planas


Saugos ir sveikatos instrukcijos: