Ikimokyklinio ugdymo skyriaus ,,Kregždutė“ darbo planai:

2019 metai


2018 metai


Ikimokyklinio ugdymo skyriaus tvarkos aprašai


Visuomenės sveikatos priežiūros dokumentai:


2017 metai


2016 metai


Korupcijos prevencija

Patyčių ir smurto prieš vaikus prevencija


Darbuotojų ir vaikų veiksmai, kilus gaisrui planas


Saugos ir sveikatos instrukcijos: