Ikimokyklinio ugdymo skyriaus ,,Kregždutė“ darbo planai:


 

2019 metai


 

2018 metai


 

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus tvarkos aprašai

Visuomenės sveikatos priežiūros dokumentai:


2017 metai


2016 metai


Korupcijos prevencija

Patyčių ir smurto prieš vaikus prevencija


Darbuotojų ir vaikų veiksmų, kilus gaisrui planas


Saugos ir sveikatos instrukcijos: