Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kregždutė“ bendruomenę sudaro:

 • vaikai,
 • tėvai,
 • pedagogai,
 • nepedagoginiai darbuotojai.

Skyriuje „Kregždutė“ sudarytos visos sąlygos kiekvienam bendruomenės nariui aktyviai įsitraukti į įstaigos veiklą. Bendruomenės nariai nuolat ir sistemingai informuojami apie įstaigoje vykstančius procesus, kylančias ir/ar egzistuojančias problemas bei kviečiami bendradarbiauti jas šalinant. Rengiamos apklausos, informacija publikuojama stenduose, skrajutėse, internetinėje svetainėje, Facebook paskyroje.

Darbuotojai 2022-2023 m.m.nDarbo grafikai 2022-2023 m.m.


Ankstyvojo amžiaus vaikų grupė ,,Meškučiai“

 • Vaikų amžius 1-3 m
 • Vaikų skaičius grupėje iki 15
 • Darbo laikas – 10 val. (7.30 – 17.30)
 • Grupėje dirba – ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Dalė Petrikauskienė, Dovilė Joniškienė
 • Auklėtojos padėjėja – Valerija Rupšienė

___________________________________________________

Ikimokyklinio amžiaus vaikų grupė ,,Kačiukai“

 • Vaikų amžius 3-4 m.
 • Vaikų skaičius grupėje iki 20
 • Darbo laikas – 10 val. (7.30 – 17.30)
 • Grupėje dirba – ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Ramutė Gricienė, Dovilė Joniškienė
 • Auklėtojos padėjėja – Laima Kondrotienė

Ikimokyklinio ugdymo grupė ,,Boružėlės“

 • Vaikų amžius 4-5 m.
 • Vaikų skaičius grupėje iki 20
 • Darbo laikas – 10 val. (7.30 – 17.30)
 • Grupėje dirba – ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Vida Mažylienė, Irma Kupstienė
 • Mokytojos padėjėja – Aldona Butnorienė
 • Auklėtojos padėjėja – Genutė Galkontienė

___________________________________________________

Priešmokyklinio ugdymo jungtinė grupė ,,Žirniukai“

 • Vaikų amžius 3-6(7) m.
 • Vaikų skaičius grupėje iki 15
 • Darbo laikas – 7val. (8.00 – 15.00)
 • Grupėje dirba – ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja – Audronė Statkienė
 • Mokytojos padėjėja – Indrė Barauskaitė
 • Auklėtojos padėjėja – Rozalija Ivanauskienė

Priešmokyklinio ugdymo grupė ,,Bitutės“

 • Vaikų amžius 6(7) m
 • Vaikų skaičius grupėje iki 20
 • Darbo laikas – 10 val. (7.30 – 17.30)
 • Priešmokyklinio ugdymo mokytoja – Aušra Jankaitienė
 • Auklėtojos padėjėja – Rita Čiupkovienė