Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kregždutė“ bendruomenę sudaro:

 • vaikai,
 • tėvai,
 • pedagogai,
 • nepedagoginiai darbuotojai.

Skyriuje „Kregždutė“ sudarytos visos sąlygos kiekvienam bendruomenės nariui aktyviai įsitraukti į įstaigos veiklą. Bendruomenės nariai nuolat ir sistemingai informuojami apie įstaigoje vykstančius procesus, kylančias ir/ar egzistuojančias problemas bei kviečiami bendradarbiauti jas šalinant. Rengiamos apklausos, informacija publikuojama stenduose, skrajutėse, internetinėje svetainėje, Facebook paskyroje.


++


Ankstyvojo amžiaus vaikų grupė ,,Meškučiai“

 • Vaikų amžius 1-3 m.
 • Vaikų skaičius grupėje iki 15
 • Darbo laikas – 7.00 – 17.30 val.
 • Grupės auklėtojos – Dalė Petrikauskienė, Odeta Ąžuolaitė
 • Auklėtojos padėjėja – Laima Kondrotienė

Ikimokyklinio amžiaus vaikų grupė ,,Kačiukai“

 • Vaikų amžius 3-4 m.
 • Vaikų skaičius grupėje iki 20
 • Darbo laikas – 7.30 – 18.00 val.
 • Grupės auklėtojos – Ramutė Gricienė, Dovilė Joniškienė
 • Auklėtojos padėjėja – Valerija Rupšienė

Mišri ikimokyklinio amžiaus vaikų grupė ,,Žirniukai“

 • Vaikų amžius 2-5 m.
 • Vaikų skaičius grupėje iki 15
 • Darbo laikas – 8.00 – 13.48 val.
 • Grupės auklėtoja – Audronė Statkienė
 • Auklėtojos padėjėja – Rozalija Ivanauskienė

 Ikimokyklinio ugdymo grupė ,,Boružėlės“

 • Vaikų amžius 4-5 m.
 • Vaikų skaičius grupėje iki 20
 • Darbo laikas – 7.30 – 18.00 val.
 • Grupės auklėtojos –Vida Mažylienė, Dovilė Joniškienė.
 • Auklėtojos padėjėja – Genutė Galkontienė

Priešmokyklinio ugdymo grupė ,,Bitutės“

 • Vaikų amžius 6(5) m.
 • Vaikų skaičius grupėje iki 20.
 • Darbo laikas – 7.30 – 17.30 val.
 • Priešmokyklinio ugdymo mokytojos –Aušra Jankaitienė, Audronė Statkienė
 • Auklėtojos padėjėja – Rita Čiupkovienė