Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kregždutė“ bendruomenę sudaro:

 • vaikai,
 • tėvai,
 • pedagogai,
 • nepedagoginiai darbuotojai.

Skyriuje „Kregždutė“ sudarytos visos sąlygos kiekvienam bendruomenės nariui aktyviai įsitraukti į įstaigos veiklą. Bendruomenės nariai nuolat ir sistemingai informuojami apie įstaigoje vykstančius procesus, kylančias ir/ar egzistuojančias problemas bei kviečiami bendradarbiauti jas šalinant. Rengiamos apklausos, informacija publikuojama stenduose, skrajutėse, internetinėje svetainėje, Facebook paskyroje.


Pedagogai

Kregždutes pedagogai

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

 Kiti darbuotojai

Kiti Kregzdutes darb+Darbo grafikai 2018-2019 m.m.


 

vaiku sk 2018-2019mm redaguotas

Ankstyvojo amžiaus vaikų grupė ,,Meškučiai“

 • Vaikų amžius 1,5-3 m
 • Vaikų skaičius grupėje iki 15
 • Darbo laikas – 10,5 val. (7.00 – 17.30)
 • Grupės auklėtojos – Dalė Petrikauskienė, Odeta Ąžuolaitė
 • Auklėtojos padėjėja – Ona Daunienė

Ikimokyklinio amžiaus vaikų grupė ,,Kačiukai“

 • Vaikų amžius 3-4 m.
 • Vaikų skaičius grupėje iki 20
 • Darbo laikas – 10,5 val. (7.30 – 18.00)
 • Grupės auklėtojos – Dovilė Joniškienė, Audronė Statkienė
 • Auklėtojos padėjėja – Valerija Rupšienė

Mišri ikimokyklinio amžiaus vaikų grupė ,,Žirniukai“

 • Vaikų amžius 2-5 m.
 • Vaikų skaičius grupėje iki 15
 • Darbo laikas – 4 val. (8.00 – 12.00)
 • Grupės auklėtoja – Audronė Statkienė

Ikimokyklinio ugdymo grupė ,,Boružėlės“

 • Vaikų amžius 4-5 m.
 • Vaikų skaičius grupėje iki 20
 • Darbo laikas – 10,30 val. (7.30 – 17.30)
 • Grupės auklėtojos – Ramutė Gricienė, Vida Mažylienė
 • Auklėtojos padėjėja – Genutė Galkontienė

Priešmokyklinio ugdymo grupė „Saulutė“

 • Vaikų amžius 6(7) m
 • Vaikų skaičius grupėje iki 20
 • Darbo laikas – 7 val. (7.30 – 14.30)
 • Priešmokyklinio ugdymo mokytoja – Zita Dabožinskienė
 • Auklėtojos padėjėja – Laima Kondrotienė

Priešmokyklinio ugdymo grupė ,,Bitutės“

 • Vaikų amžius 6(7) m
 • Vaikų skaičius grupėje iki 20
 • Darbo laikas – 7 val. (8.00 – 12.00)
 • Priešmokyklinio ugdymo mokytoja – Aušra Jankaitienė