Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kregždutė“ bendruomenę sudaro:

 • vaikai,
 • tėvai,
 • pedagogai,
 • nepedagoginiai darbuotojai.

Skyriuje „Kregždutė“ sudarytos visos sąlygos kiekvienam bendruomenės nariui aktyviai įsitraukti į įstaigos veiklą. Bendruomenės nariai nuolat ir sistemingai informuojami apie įstaigoje vykstančius procesus, kylančias ir/ar egzistuojančias problemas bei kviečiami bendradarbiauti jas šalinant. Rengiamos apklausos, informacija publikuojama stenduose, skrajutėse, internetinėje svetainėje, Facebook paskyroje.


Pedagogai

Kregždutes pedagogai

Krezdute pedagogai 2019

 Kiti darbuotojai

Kregztute kiti darb.2019

Darbo grafikai 2018-2019 m.m.


 

vaiku sk 2018-2019mm redaguotas

Ankstyvojo amžiaus vaikų grupė ,,Meškučiai“

 • Vaikų amžius 1,5-3 m
 • Vaikų skaičius grupėje iki 15
 • Darbo laikas – 10,5 val. (7.00 – 17.30)
 • Grupės auklėtojos – Dalė Petrikauskienė, Odeta Ąžuolaitė
 • Auklėtojos padėjėja – Ona Daunienė

Ikimokyklinio amžiaus vaikų grupė ,,Kačiukai“

 • Vaikų amžius 3-4 m.
 • Vaikų skaičius grupėje iki 20
 • Darbo laikas – 10,5 val. (7.30 – 18.00)
 • Grupės auklėtojos – Dovilė Joniškienė, Audronė Statkienė
 • Auklėtojos padėjėja – Valerija Rupšienė

Mišri ikimokyklinio amžiaus vaikų grupė ,,Žirniukai“

 • Vaikų amžius 2-5 m.
 • Vaikų skaičius grupėje iki 15
 • Darbo laikas – 4 val. (8.00 – 12.00)
 • Grupės auklėtoja – Audronė Statkienė

Ikimokyklinio ugdymo grupė ,,Boružėlės“

 • Vaikų amžius 4-5 m.
 • Vaikų skaičius grupėje iki 20
 • Darbo laikas – 10,30 val. (7.30 – 17.30)
 • Grupės auklėtojos – Ramutė Gricienė, Vida Mažylienė
 • Auklėtojos padėjėja – Genutė Galkontienė

Priešmokyklinio ugdymo grupė „Saulutė“

 • Vaikų amžius 6(7) m
 • Vaikų skaičius grupėje iki 20
 • Darbo laikas – 7 val. (7.30 – 14.30)
 • Priešmokyklinio ugdymo mokytoja – Zita Dabožinskienė
 • Auklėtojos padėjėja – Laima Kondrotienė

Priešmokyklinio ugdymo grupė ,,Bitutės“

 • Vaikų amžius 6(7) m
 • Vaikų skaičius grupėje iki 20
 • Darbo laikas – 7 val. (8.00 – 12.00)
 • Priešmokyklinio ugdymo mokytoja – Aušra Jankaitienė