Sodininkai derlių nuima rudenį, o mokymo įstaigos visų metų darbą įsivertina pavasario pabaigoje, vasaros pradžioje. Pradinių klasių mokytojos džiaugiasi užaugusiais, nebetelpančiais į pradinukų uniformas ketvirtokais. Norisi tikėti, kad būdami penktokais, jie gebės mąstyti, tyrinėti, atrasti, kad gebės įsiminti ir kurti. Svarbiausia – bus draugiški ir nuoširdūs vaikai.

  4b klasės mokiniai nutarė pradinę mokyklą pabaigti linksmai, turiningai ir įsimintinai. Pasirinkome kelionę į Anykščius. Pagrindinis kelionės tikslas – Niūronyse dalyvauti edukaciniame užsiėmime „Duonelė kasdieninė“. Mus pasitikusi šeimininkė supažindino su duonos kepimo ir vartojimo tradicijomis. Ne tik stebėjome duonos kepimo eigą, bet ir savo rankomis kiekvienas formavome mažus kepaliukus, kuriuos šeimininkė pašovė į pečių. Kol duona kepė, kieme žaidėme senovinius lietuvių vaikų žaidimus. Vėliau gardžiavomės kaimiškomis aukštaičių vaišėmis. Nenoriai palikome svetingą sodybą.

  Vieninteliame Pabaltijo šalyse Arklio muziejuje susipažinome su Lietuvos arklininkystės istorija, su puodžiaus amatu, apžiūrėjome medžio drožinių ekspozicijas.

   Daug geros nuotaikos pasisėmėme, aštrių pojūčių patyrėme vasaros rogučių trasoje ant Kalitos kalno. Užkopėme į aukščiausios Lietuvoje šv. Mato bažnyčios bokštą ir iš paukščio skrydžio pasigėrėjome Anykščiais. Po to lankėmės Anykščių menų inkubatoriaus Cosmos „Paukščių takas“ veidrodžių kambaryje, kuriame veidrodžių, šviesos ir muzikos pagalba akimirkai sustojome ant galaktikos krašto ir pažvelgėme į begalę žvaigždžių. Pasigėrėję Puntuko akmeniu, pasivaikščioję Medžių lajų taku, atsisveikinome su Anykščiais.

  Birželio 7 dieną 4b klasės mokiniai atsisveikino su pradine mokykla. Į paskutinę pamoką atėjo ne tik tėveliai, močiutės, bet ir gimnazijos vadovai. Direktorius Ramūnas Perminas įteikė pradinės mokyklos baigimo pažymėjimus. Skyriaus vedėja Vilija Perminienė papasakojo, kokios pamokos ir kokie mokytojai lauks vaikų 5 klasėje, pristatė būsimą klasės auklėtoją – direktoriaus pavaduotoją Gražiną Karvelienę. Būsimoji auklėtoja pasveikino vaikus ir pakvietė per vasarą skaityti knygas. Ketvirtokai visiems padėkojo savo programėle „Gerasis sodininkas“.

  Dėkoju mokinių tėveliams, seneliams, mokytojams, visiems gimnazijos darbuotojams, kurie padėjo užauginti gražų ketvirtokų sodą. Belieka saugiai sulaukti rudens, kuris ir parodys tikrąją tų vaisių vertę.

  Visiems ketvirtokams linkiu, kad vaikystė nesibaigtų pradinėse klasėse. Likite vaikais dar ilgai, su gražiomis vaikiškomis svajonėmis, su gerais darbais, su savo vaikišku nuoširdumu. Laimingos kelionės, kopiant pažinimo laipteliais!

Pradinių klasių mokytoja Dalia Karvelytė