• Mokyklos raštinė:

8 425 32624 – raštinė, raštvedė Danguolė Dantienė

  • Administracija:

861248836 (ramunas.perminas@gmail.com) – direktorius Ramūnas Perminas

864852669 (raustiene@gmail.com) – pavaduotoja Andžela Raustienė, atsakinga už nuotolinio ugdymo organizavimą

861488591 (vilijap@gmail.com) – skyriaus vadovė Vilija Perminienė, atsakinga už tvarkaraščių parengimą ir darbą su pagalbos mokiniui specialistais

865780840 (dorofeja@gmail.com)  – skyriaus vadovė Kristina Dorofėjienė, atsakinga už ryšius su bendruomene, informacijos sklaidą, neformaliojo ugdymo organizavimą

  • Pagalbos mokiniui specialistai:

861687981 (kazlauskienmarija@gmail.com)  – logopedė Marija Kazlauskienė

860535227 (kristutex@gmail.com) – socialinė pedagogė Kristina Pigulevičienė, atsakinga už nemokamo maitinimo organizavimą

861564802 (audrone.siurkuviene@gmail.com) – specialioji pedagogė Audronė Šiurkuvienė

869837164 – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Dalia Raugienė

  • IKT koordinatorius:

867509472 (mokytoja.papile@gmail.com) – informatikos mokytoja Eglė Zaveckienė, skaitmeninių technologijų administratorė, konsultuojanti mokytojus, mokinius, tėvelius informacinių technologijų naudojimo klausimais

866372288 (edis0125@gmail.com)   –  IKT sistemų specialistas Edvardas Liachauskas, konsultuojantis mokytojus, mokinius, tėvelius informacinių technologijų įrangos naudojimo klausimais

Mokiniams ir jų tėvams (globėjams) informacija teikiama per TAMO dienyną.

KAIP DIRBSIME?

Nuo 2020 m. kovo 30 d. bus vykdomas priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas nuotoliniu būdu.

Mokinius ir jų tėvelius/globėjus prašome sekti informaciją elektroniniame dienyne (TAMO), nes mokiniams (arba jų tėvams/globėjams) bus nurodyta, prie kurių nuotolinio mokymo(si) aplinkų reikės prisiregistruoti mokiniams, bus išsiųsti prisijungimų prie numatytų nuotolinio mokymo aplinkų kodai. Taip pat bus gimnazijos svetainėje ir TAMO dienyne patalpinta informacija, pagal kokį tvarkaraštį ir kokiu būdu mokytojai bedraus su mokiniais, kaip bus pateikiamos savarankiško darbo užduotys, kaip mokiniai galės konsultuotis su mokytojais, kaip atliktos užduotys bus tikrinamos ir vertinamos.

Mokiniai turės reguliariai jungtis prie TAMO dienyno pagal pamokų tvarkaraštį. Prašome tėvelių (globėjų) „sukurti” vaikui mokymosi vietą namuose.

Raštinė ir administracija dirbs nuotoliniu būdu nuo 8.00 -12.00 ir 12.30 16.30 val.

Į gimnaziją mokytojai gali ateiti pavieniui ir turėdami apsaugos priemones, pasiimti ar pasiruošti reikalingą mokymui medžiagą pagal susitartą grafiką  9-13 val.

Bendrais, mokyklos veiklos klausimais galite kreiptis: tel. 8-425-32624 arba el.paštu: papiles.mokykla@akmene.lt

Mokiniai seka TAMO pranešimus, bendrauja su klasės vadovu, mokytojais sutartais nuotoliniais būdais.

Pamokų tvarkaraštis bus paskelbtas per TAMO penktadienį.

 

KAS DIRBS GIMNAZIJOJE?

Kol nebus atšauktas karantinas, įstaigoje darbas maksimaliai organizuojamas nuotoliniu būdu. Karantino metu įstaigoje (pagal slenkantį grafiką) dirba tik minimalus techninis personalas ir budintis vadovas.

Didelė dalis atsakomybės už vaikų mokymąsi nuotoliniu būdu teks tėveliams, kitiems artimiesiems, todėl prašome tėvelių nuolatos palaikyti ryšį su klasių vadovais, sudaryti vaikams galimybę naudotis elektroninėmis priemonėmis, padėti vaikams vykdyti mokytojų nurodymus (prisijungti prie nuotolinio mokymo programų, atlikti nuotolines užduotis), nuolat sekti informaciją elektroniniame dienyne TAMO, kitais su klasės vadovu ar mokytoju sutartais kanalais (facebook, ZOOM, el. paštu ir pan.). Labai svarbu užtikrinti tėvų ir mokinių prisijungimą prie el. dienyno TAMO ir kasdienį tiek tėvų, tiek mokinių aktyvumą.

 Sekite tolesnius nurodymus TAMO ir kartu dalyvaukite pasiruošimo procese.