Papilės Simono Daukanto gimnazijos Šv. Aloyzo kuopos ateitininkai kiekvieną pavasarį, vos tik prasidėjus Gavėniai, pakviečia gimnazijos mokinius bei kitur tęsiančius mokslus jaunuolius dalyvauti piešinių „Pavasario šventės“  konkurse – parodoje. Visi darbai yra eksponuojami Papilės Šv. Juozapo bažnyčioje iki pat Tėvo dienos. Ne išimtis buvo ir šis pavasaris. Net 114 pačių įvairiausių darbų, vaizduojančių Kristaus kančią, Prisikėlimą, Verbų sekmadienį, Jėzaus nukryžiavimą, Išganytojo pergalę, Motinos paveikslą, Šeimos dovaną, Velykų džiaugsmą, vaikystės laimę papuošė senos bažnytėlės sienas. Gražiausius, meniškiausius ar širdžiai mieliausius darbus vertino dailės mokytojų komisija. Visi parapijiečiai savo nuomonę galėjo išreikšti pasirinkdami mieliausią darbą, užrašydami piešinio numerį lapelyje ir įmesdami jį į ateitininkų paruoštą specialią dėžutę. Kaip visada, taip ir šį kartą atsirado asmenų, kurie asmeniškai norėjo pasveikinti vieno ar kito darbo autorių bei skirti jam savo įsteigtą prizą.

  Birželio 9-ąją, Sekminių dieną, po Šv. Mišių Papilės parapijos klebonas Rimvydas Marozas padėkojo visiems – ir piešinius piešusiems dalyviams, ir organizatoriams – ateitininkams, ir mokinius  konsultavusiems mokytojams Daliai Sakalauskienei bei Vyteniui Rimkui, ir savo nuomonę mieliausio piešinio rinkime reiškusiems parapijiečiams. Kuopos globėja padėkojo asmeninių prizų steigėjai vargonininkei p. Onutei ir kvietė apdovanojimus atsiimti konkurso prizininkus: Austėją Nociūtę, Godą Mikužaitę, Ugnę Andriuškaitę, Eveliną Saženytę, Saulę Puzaraitę, Dovilę Bielskytę, Agnę Šetkauskaitę, Moniką Anužytę, Viktoriją Liaukšaitę ir daugkartinę tokių konkursų nugalėtoją abiturientę Gerdą Butnoriūtę. Gimnaziją šiemet baigianti Gerda tarė padėkos žodį mokytojai- ateitininkų kuopos globėjai ir miestelio fotomenininkei Onutei Fokienei – žmonėms – mokytojams, kurie buvo įvardinti svarbiais merginos gyvenime. Didžiausias apdovanojimas piešėjams buvo parapijos klebono rankos paspaudimas, visų parapijiečių šilti plojimai, ateitininkų įsteigtos dovanėlės ir kuopos narės Akvilės vaišinimas saldainiais.

  Iš kito miesto atvykusi šeima pasidžiaugė, kad mūsų parapijoje taip šeimyniškai gyvenama, kad visi įsitraukia į bendrą veiklą: vieni organizuoja, kiti dalyvauja, treti padeda, paremia, ketvirti paploja, pasidžiaugia. O argi gali būti kitaip, kai gyvename lyg vienoje šeimoje – ir miestelyje, ir gimnazijoje, ir parapijoje. Tai ir dirbame kartu, ir džiaugiamės drauge, ir kuriame grožį, gėrį  aplink visų labui. Malonu, kad šios gražios veiklos „magnetas“ kol kas tebėra Šv. Aloyzo kuopos ateitininkai, savo laimėtų projektų bei rėmėjų lėšas ir nuoširdų darbą aukojantis bendram gimtojo krašto žmonių labui.

                                        Genovaitė Pundziuvienė,

Papilės Simono Daukanto gimnazijos mokytoja, šv. Aloyzo ateitininkų kuopos globėja