Į netradicinę lietuvių literatūros ir muzikos pamoką Papilės K.Narščiaus bibliotekoje buvo pakviesti  II klasės gimnazistai.   Ją organizavo bibliotekininkės I.Rimkienė ir J.Tupikienė, atvyko Kruopių bibliotekos literatų būrelio „Kruopelė“ narės. Pamoką pradėjo mergaičių ansamblis, vadovaujamas mokytojos A.Malachauskaitės. Kalbėta apie kalbų gausumą, populiarumą, lietuvių kalbos išskirtinumą, pvz., kad  UNESCO paskelbta gražiausia pasaulyje. Kita pamokos dalis buvo meninė kompozicija apie rašytoją I.Simonaitytę ir jos kūrybą. Skambėjo gražus lietuviškas žodis, įvilktas į literatūrinį rūbą, liaudies dainos. Buvo smagu pasiklausyti kitokio informacijos pateikimo, savito muzikinio išpildymo. O ir erdvė padėjo sukurti nepaprastą nuotaiką.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Rita Liachauskienė