Gruodžio 22 dieną gimnazijos mokytojus Kalėdų proga sveikino 6a klasės mokiniai, suvaidindami lietuvių kalbos mokytojos Kristinos Dorofėjienės sukurtą ir pastatytą etiudą „Belsk ir bus atidaryta“. Jau tradiciniu tapusiam pasveikinimui rengtis padėjo dailės mokytoja, 6a kl. vadovė Dalia Sakalauskienė, muzikos mokytoja Asta Malachauskaitė, technologijų mokytojas Vytenis Rimkus.

Linkime visiems sėkmingų 2017 metų!