2a klasės mokiniams lapkričio 28 dieną vyko integruota pasaulio pažinimo, muzikos ir šokio pamoka „Kaip žmonės linksminosi seniau?“ Šiose pamokose mokiniai buvo supažindinti su senovės lietuvių pramogavimo būdais (muzikiniais žaidimais, dainomis, rateliais). Antrokai mokėsi lietuvių liaudies šokio žingsnelių „Klumpakojis“, ritmavo pasirinkę įvairius senovinius įrankius (šaukštus, medines lazdeles, riešutų maišelius ir pan.), žaidė ratelius, dainavo. Mokiniams prireikė daug kantrybės ir mokytojų pagalbos varstant nagines.

    Integruota pamoka praėjo turiningai. Mokiniai dalyvavo įvairiose veiklose, įgytas žinias pritaikė praktiškai.

Mokytojos A. Raustienė ir V. Guobienė