Akmenės r. savivaldybės ESOC (ekstremalių situacijų operacijų centras) priėmė sprendimą nuo vasario 22 d. pripažinti netekusiu galios Akmenės rajono savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centro ( ESOC) 2021 m. sausio 5 d. protokolo Nr. KPP-1 nutarimą „Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, jei bent vienas iš įstaigos ugdytinio tėvų yra nedirbantis, ugdytinį į ikimokyklinio ugdymo įstaigą vesti draudžiama, išskyrus priešmokyklinio ugdymo grupes“.

Remiantis šia informacija, nuo 22 d. (pirmadienio) ikimokyklinio ugdymo skyrių gali lankyti visi norintys ugdytiniai. 

Tėveliai, informuokite grupių mokytojus apie Jūsų ketinimą nuo pirmadienio (22 d.) lankyti įstaigą, kad galėtumėme užtikrinti sklandų maitinimo organizavimą.

Primename, kad ugdymas ir toliau vyksta  užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Švietimo padalinio (skyriaus) vadovė R. Lupeikienė