Nemokamo maitinimo sausas davinys bus išdalintas šią savaitę. Kai tik tiekėjai sudarys sausų davinių rinkinius, pradėsime juos dalinti.

    Sekite informaciją TAMO dienyne, gimnazijos internetinėje svetainėje, pranešime tikslią datą ir laiką.

    Šeimoms, kurios gyvena Papilės miestelyje, Pelkelės kaime, Daubiškių kaime, Raudonskardyje – sausas davinys bus išduodamas gimnazijoje.

    Šeimoms, gyvenančioms kaimuose, iš kurių mokiniai į pamokas buvo vežiojami autobusais, atvešime sausą davinį mokykliniu autobusu pagal suderintą grafiką. Apie tai Jus informuosime individualiai.

Socialinė pedagogė Kristina