• Ikimokyklinis ugdymas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir Akmenės r. savivaldybės ESOC sausio 5 d. posėdžio Nr. KPP-1 nutarimu, jei bent vienas iš įstaigos ugdytinio  tėvų yra nedirbantis, ugdytinį į ikimokyklinio ugdymo įstaigą vesti draudžiama.

 

  • Priešmokyklinis ugdymas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir Akmenės r. savivaldybės ESOC sausio 5 d. posėdžio Nr. KPP-1 nutarimu, jei bent vienas iš įstaigos ugdytinio  tėvų yra nedirbantis, ugdytinį į ikimokyklinio ugdymo įstaigą vesti nerekomenduojama. Priešmokyklinis ugdymas yra privalomas, tačiau nelankantiems vaikams nuotoliniu būdu jis nebus vykdomas. Nemokamas maitinimas (pietūs) teikiamas tik lankantiems įstaigą vaikams. Pavežėjimas mokykliniais autobusais organizuojamas pagal sudarytą grafiką.

 

  • Švietimo pagalba (logopedo) teikiama.

Ugdymo procesas organizuojamas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.