zvake-73514802

Mes stovėjom, ir upė sau plaukė. 
Mes žiūrėjom, ir vandenys sruvo. 
Mes tylėjom ir nieko nelaukėm: plaukė upė ir nieko nebuvo. 
Mes tik klausėm, ir paukščiai krykštė. 
Mes tik žengėm ir žvelgėm į kelią... 
Tai ir buvo, kas niekad negrįžta, ką visą gyvenimą gelia.
                          (M. Martinaitis)

IGNAS KLUMBYS 2014-04-09 – 2020-06-10

    Papilės darželio „Kregždutė“ bendruomenė giliai liūdi dėl skaudžios netekties – 2020 metų birželio 10 dieną, šį pasaulį paliko Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kregždutė“ ugdytinis Ignas Klumbys.

Ignas lankė „Žirniukų“ grupę, nuo šių metų rugsėjo 1-osios planavo lankyti priešmokyklinio ugdymo grupę. Ignas – nuoširdus, draugiškas, žingeidus, linksmas ir visada norintis padėti kitiems. Jis džiaugėsi ir didžiavosi savo šeima, labai mylėjo mažąją sesutę, apie kurią nuolat pasakodavo.

O kokios vaikiškai tyros ir atviros akys… Nebėra Žirniuko Igno… Ilsėkis ramybėje.

Mūsų atmintyje Ignas išliks daugybėje puikių prisiminimų apie kartu praleistas šventes, išvykas, linksmas kasdienybės akimirkas.

    Liūdime kartu su Igno šeima, su visais jį mylėjusiais ir jį pažinojusiais.

 

Darželio „Kregždutė“ bendruomenės vardu –

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vadovė Roma Lupeikienė