Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kregždutė“ viena iš prioritetinių krypčių yra vaikų sveikatos saugojimas ir stiprinimas. Šiais metais sėkmingai parengtas ir įgyvendintas sveikatingumo projektas „Noriu būti sveikas, aktyvus, saugus 3“, finansuotas Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis. Gautas finansavimas sudarė palankesnes sąlygas įdomiau ir patraukliau organizuoti fizinio judėjimo veiklas, sveikos gyvensenos įpročių formavimas ugdytiniams tapo malonia ir geras emocijas teikiančia veikla.

    Projektas skirtas darželio bendruomenei – vaikams, tėveliams, darbuotojams. Pasitelkiant projekto vykdytojų išmonę, buvo ugdomas pozityvus požiūris į judėjimo svarbą inicijuojant visų bendruomenės narių aktyvumą. Dalyviai įgijo įvairios fizinės veiklos patirties, nes organizuoti įdomūs, netradiciniai, patrauklūs aktyvumą skatinantys renginiai: sporto šventės, rytmečiai, sportinės pramogos su partneriais,  užsiėmimai su treneriu     E. Radionovu.   Daug džiaugsmo vaikams suteikė išvykos į baseiną Mažeikiuose, kur ne tik vaikai, bet ir tėveliai pasidžiaugė vandens teikiamais malonumais.

    Didelis dėmesys skirtas sveikai mitybai aptarti. Siekdami, kad  vaikai  įgytų žinių apie sveiką mitybą ir jas taikytų praktikoje, į darželį  pasikvietėme  virtuvės šefą K. Bartkų, kuris mokė sveikos mitybos pagrindų, pagamino su vaikais daug skanių ir sveikų patiekalų, aptarė  įvairių maisto produktų įtaką mūsų sveikatai.

    Sveika gyvensena ne tik mityba, sportas,  bet ir asmens higienos paisymas. Daug švietėjiškos veiklos vykdėme  asmens higienos ugdymui, nes ankstyvame amžiuje įgytas gebėjimas gali tapti įgūdžiu ir įpročiu visam gyvenimui.

    Organizuodami prevencinius renginius sveikos gyvensenos, sveikatos stiprinimo temomis, stengėmės įtraukti įstaigos bendruomenės narius, ugdytinių tėvus bei socialinius partnerius. Projektą užbaigėme puikiu renginiu ,,Sveikuolių protmūšis“, kur kartu su socialiniais parneriais – Ventos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ,,Berželis“ ugdytiniais įtvirtinome sveikos gyvensenos principu.

    Projekto organizatoriai ir dalyviai tikime, kad įskiepiję sveikos gyvensenos poreikį dar ankstyvoje vaikystėje, užauginsime sveikus ir fiziškai stiprius žmones, o nuolat rodydami gerą asmeninį sveikos gyvensenos pavyzdį, padėsime vaikams ugdytis sveikos gyvensenos vertybes.

    Esame dėkingi visiems, prisidėjusiems prie šio projekto įvykdymo – Savivaldybės administracijai, darželio bendruomenei, socialiniams partneriams, Papilės vaikų darželio ,,Kregždutė“ labdaros ir paramos fondui.

Roma Lupeikienė, projekto vadovė

25