2019-ųjų metų lapkričio 30-ąją Papilės Simono Daukanto gimnazijos šv. Aloyzo kuopos ateitininkai ir kiti katalikiškojo jaunimo atstovai dalyvavo Žemaitijos jaunimo atsinaujinimo savaitgalio renginyje „Būk, kas esi“, vykusiame Telšių Krepšinio arenoje, „Džiugo“ gimnazijoje ir Telšių Katedroje.

    Apie 700 jaunų žmonių – ateitininkų, skautų, katalikiško jaunimo atstovų, maltiečių – iš įvairių Žemaitijos ugdymo įstaigų susirinko į Telšių Krepšinio areną, kur renginį pradėjo vietinės muzikos mokyklos pučiamųjų orkestras. Nuotaikinga muzika, bendrai atliekamos visų dalyvių dainos išskaidė miegus ir šalto rytmečio sustingimą. Telšių vyskupijos  jaunimo vadas kunigas Karolis pakvietė JE vyskupą Kęstutį Kėvalą pristatyti renginio temą „Būk, kas esi“. Po įdomios ir prasmingos Telšių vyskupo kalbos jaunimo mylimas Jokūbas Juškevičius su savo komanda įjungė visą gyvąją areną į šlovinimo muzikinį atlikimą. Klierikas Gintas Petkevičius iš Kauno kunigų seminarijos pravedė susirinkusiai miniai katechezę pagal popiežiaus laišką jaunimui „Christus vivit“. Rimtas mintis ir gilius apmąstymus vėl keitė Jokūbo grupės atliekami muzikiniai kūriniai. Net labiausiai išsiblaškiusių jaunuolių dėmesį sukaustė kauniečio seminaristo Ginto liudijimas iš jo asmeninės gyvenimo patirties. Daug gražių ir prasmingų pamokymų įsiminė susirinkusieji. Visa arena – keli šimtai jaunimo ūžė, šokyje liejo savo energiją, arenoje pasirodžius grupei „Cherry Cake“ iš Klaipėdos.  Po valandos geros muzikos ir judesio  renginio dalyvių kolona miesto gatvėmis patraukė į „Džiugo“ gimnaziją, kur laukė karšti pietūs ir grupinių užsiėmimų vadovai iš Kauno Jėzuitų gimnazijos, Misijų Kenijoje grupės, Jaunimo centrų ir kitų įvairiausių organizacijų bei įstaigų – viso 12 teminių susitikimo grupių. Po tikrai įdomių užsiėmimų grįžome į Telšių Katedrą. Čia vyko susitaikymo pamaldos ir šv. Mišios, kurias aukojo Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, Žemaitijos jaunimo dvasios tėvai ir kiti kunigai. Buvo uždegta ir pirmoji Adventinio vainiko žvakė, paskelbusi šio stebuklingo Laukimo meto pradžią.

    Visa diena bendravimo su bendraamžiais, dvasiškiais, misionieriais, išsiliejimas šokyje ar muzikos garsuose, prasmingų minčių klausymasis, naujų draugų atradimas, dvasinis atsinaujinimas ir pakylėjimas keliais laipteliais aukštyn savo asmenybės tobulinimo kreivėje – taip gimnazijos jaunimas, grįždamas namo,  apibūdino šią dieną. Ilgai dalijosi įspūdžiais ir dėkojo visiems, kieno dėka Papilės Simono Daukanto gimnazijos 19 atstovų galėjo įsilieti į beveik 700 jaunimo šviesų ratą.

Nuotraukose:  papilėniškiai Telšių Katedroje ir krepšinio arenoje