Filosofija

  • Non progredi est regredi (Neiti į priekį – tolygu žengti atgal).

  Vizija

  • Moderni, saugi, atvira pozityviai kaitai gimnazija.

  Misija

  • Sudaryti  sąlygas saugiam ir visaverčiam ugdymui(si), teikti kokybišką, standartus atitinkantį išsilavinimą.

 Tikslai

  • Užtikrinti veiksmingą ugdymą.
  • Kurti saugią ir modernią aplinką.
  • Puoselėti gimnazijos kultūrą.