Trečios klasės mokiniai padarė labai didelį ir naudingą darbą – surinko šiukšles nuo Daubiškių kalno. Po žiemos buvo likę labai daug plėvelių ant kurių vaikai čiuožinėdavo nuo kalno. Radom ir mašinos dalį. Gal kas pametė bečiuožinėdamas ir dabar ieško. Dėkoju vaikams už nuoširdų darbą.

Mokytoja Stefanija Zarambienė


   2019 metų balandžio 15 dieną Papilės Simono Daukanto gimnazijos 7b klasės mokiniai vykdė kasmetinę darbinę akciją „Darom“. Jau antrus metus septintokai pasirinko tvarkyti paslaptingąją ir legendinėmis istorijomis garsėjančią Agailių bažnytėlę, vienumoje stovinčią miškų tankmėje.

  Vaikinukai tvarkė šalia bažnytėlės esančias kapinaites, atstatinėjo kryžius, rinko plastmasinę bei stiklinę žvakučių deginimo tarą, kitas šiukšles. Mergaitės  bažnytėlės viduje valė langus, palanges, suolus, šlavė grindis, šluostė dulkes, rašė maldavimus įrašų knygoje. Visi talkininkai akcijos darbus baigė bendra malda prie Švč. Mergelės Marijos statulos.

        Prieš  grįždami į gimnaziją septintokai spėjo pasigrožėti pavasariškai pasipuošusiu mišku, žibutėmis papuošti šalia esančius koplytstulpius bei pažaisti judrų, nuotaikingą žaidimą.