Padėka Gerdai Eikytei, Akvilei Prišmontaitei, Austėjai Raudonaitytei ir Neidai Kondrašovai