Katalikiško jaunimo renginys „Užtvirtink“ Palangoje